ГО "Діти війни столиці України"
Новини
Законодавство
Наші консультації
Зразки документів
Питання/Відповіді
Відгуки
Спогади
Контакти

ДІТИ ВІЙНИ - Перемога за нами!

Повертаючись до актуальної теми боротьби дітей війни з владою за свої законні права, а також, з урахуванням судової практики та фактів створення можновладцями соціально незахищеним громадянам нових перешкод вважаю за необхідне проінформувати про таке.

Нинішньою Верховною радою України 07.07.2010 р. було внесено зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та зміни до Кодексу адміністративного судочинства, якими дітей війни передбачили як сторону в судовій справі та яку безпідставно обмежили в строках звернення до суду, адже лише через суд можливо добитись відновлення права.

Окрім того, ще 13.10.2010 р. Вищий адміністративний суд України своїм листом за №1425/11/13-10 роз'яснив апеляційним судам необхідність розгляду справ дітей війни в порядку скороченого провадження та задоволення позовних вимог в межах лише 6 місяців.... Цим листом влада вирішила та вказала суддям, що фактично не існує поважних причин для поновлення пропущеного строку для звернення дітей війни до суду та вкотре вочевидь продемонструвала ігнорування низки рішень Конституційного суду, Законів і Конституції України та порушення прав простих громадян.

Це так хочуть чиновники, депутати та віддані владі судді, аби дітям війни протиправно не виплачувати належні за законом кошти. А все тому, що нинішні парламентарі, деякі безвідповідальні судді, чи нерадиві чиновники думають лиш про себе, а не про людей. Судді за вказівкою можновладців свідомо ігнорують той факт, що 30% надбавка дітям війни є складовою пенсії в цілому, яка щомісяця не виплачувались у повному розмірі при попередній владі і не виплачує нині, попри те, що нарахування підвищеної на 30% надбавку пенсії, що передбачено ст. 6 ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", відбулось в результаті прийняття преюдиціальних рішень Конституційного суду України з 09.07.2007 р.

Саме тому деякі судді приймаючи рішення про задоволення адміністративного позову за 6-8 місяців, керуються лиш приписами Вищого адміністративного суду України, ігноруючи очевидний факт існування інших строків позовної давності, що передбачені ч. 1 ст. 99 КАСУ.

Саме тому прошу прийняти до уваги та взяти на озброєння, що ч.1 ст. 99 КАСУ, яка є бланкетною (відсилочною) нормою, що визначає строки позовної давності встановлені іншими Законами, а тому суди можуть застосовувати інші строки звернення до адміністративного суду для перерахунку дітям війни підвищеної на 30% надбавку пенсії.

Зокрема, згідно ч. 2 ст. 87 Закону України №1788-XII від 05.11.91 "Про пенсійне забезпечення" суми (підвищеної) пенсії, не одержані своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Також, відповідно до п.2 ст. 46 Закону України №1058-IV від 09.07.03 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує (підвищену) пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Окрім того, ст. 1173 і 1174 ЦК України передбачено, що шкода, завдана фізичній особі дією чи бездіяльністю органу державної влади чи посадовою особою при здійсненні своїх повноважень відшкодовується державою незалежно від вини посадових осіб цих органів, а, згідно ст. 268 ЦК України, за таких обставин справи, позовна давність не поширюється на відновлення права, що було порушено державою внаслідок прийняття актів, положення яких визнані неконституційними, чи суперечать Конституції України.

З огляду на викладене, необхідно просити суд відновити справедливість та порушене право, не застосовувати обмеження строків позовної давності, що передбачені ст. 99 КАСУ в шість місяців, оскільки для перерахунку підвищеної на 30% надбавку пенсії та виплаті заборгованості обмежень чи строків позовної давності не існує, що підтверджується чинним законодавством та гарантовано Конституцією України.

Зразки нового адміністративного позову про перерахунок дітям війни підвищеної на 30% надбавку пенсії, інші процесуальні документи та всю необхідну для цього інформацію можна безкоштовно отримати на сайті www.deti-v.org.

Звичайно, в цивілізованій правовій державі справедливий суд, при розгляді такого адміністративного позову, не повинен керуватись приписами, що носять рекомендаційний характер чи політичною доцільністю, а виключно положеннями Конституції, нормами матеріального права і принципами судочинства, адже права людини визнаються найвищими цінностями, які визначають зміст і спрямованість держави. Саме тому суд повинен вирішувати адміністративний позов дітей війни відповідно до положень Конституції та Законів України, що їй не суперечать та з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а з боку держави не повинні чинитись правові чи практичні перешкоди для здійснення відновлення порушеного права. Проте при нинішній Верховній раді марно очікувати справжньої реалізації судами принципу верховенства права.

Не зважаючи на це є чимало позитивних прикладів безкомпромісної боротьби дітей війни за свої права, отримання і виконання на користь людей судових рішень, що і є хоч і маленькою, але перемогою людської гідності над несправедливістю та беззаконням.



Валентин Сміхун


«Центр Інформаційних Технологій "БРАВО" »